NC Maker Faire 2012: רובוט הוקי

רובוט הקרב יש השראה מקבלי כנראה מאז הראשון היה נברא. בין אם זה מאבק אגדלי בין שני מעצמות עתידיות, או פשוט התאמה ידידותית של רובוט הוקי, זה תמיד כיף לצפות. NC Maker Faire 2012 לא היה יוצא מן הכלל [קרולינה קרב רובוטים] היה זירה קטנה עם רובוטים שלט רחוק הולך על זה. המשחקים היו פופולריים להפליא, ואני הייתי אסיר תודה על מנת שתוכל לראות חלק מהטבלה שלי ליד הדלת!

בדוק את הסרטון לאחר הפסקה עבור כמה קטעי של אלה “בוטים בפעולה!